Cr Crymych

Taith Cr Crymych ar Cylch Iwerddon Hydref 2012

Cr Crymych ar Cylch, Enillwyr yn Eisteddfod Gwyl Fawr Aberteifi 2013

Arweinydd Cr Crymych, Angharad Thomas yn derbyn cwpan Cr yr Wyl 2013 oddi wrth y beirniaid, Delyth Medi a Huw Tregelles Williams


Cr Crymych a'r Cylch yn fuddigol yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Ddinbych a'r Cyffiniau 2013
© Lluniau Llwyfan


Cr Crymych a'r Cylch yn fuddigol yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Ddinbych a'r Cyffiniau 2013


Angharad Thomas a Rhian Davies yn dathlu yn dilyn llwyddiant Cr Crymych ar Cylch yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni

Cr cymysg o tua 45 o gantorion ywr aelodau syn cwrdd yn wythnosol yn Theatr y Gromlech, Crymych. Maer aelodau yn teithio o ardaloedd yng ngogledd Sir Benfro a de Cheredigion syn gyfrifol am y geiriau ar cylch syn dilyn yr enw.
Mae gan y cr repertoire eang ac yn y gorffennol wedi perfformio nifer o weithiau cerddorol, or clasurol i nifer o weithiau Cymraeg cyfoes.
Maent wedi cystadlu yn gyson mewn Eisteddfodau, yn lleol ac y genedlaethol ac yn canu hefyd mewn cyngherddau sydd, gan amlaf, yn codi arian i elusennau.
Mae gan y cr ddau CD ac maent dros y blynyddoedd wedi teithio i ganu yn Llydaw, Iwerddon ar Alban.
Arweinydd bywiog y cr yw Angharad Thomas ar cyfeilydd abl yw Rhian Davies.

Ysgrifenyddes: Dafydd Dafis