Cysylltiadau

Canolfan Hamdden Crymych

http://www.pembrokeshire.gov.uk

Clwb Rygbi Crymych

http://www.clwbrygbicrymychrfc.co.uk

Ysgol y Preseli

http://www.ysgolypreseli.com